Jag heter Gösta Munktell och är senior konsult med över 25 års erfarenhet som egen företagare. Min grundexamen är Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola och därefter forskarutbildning vid Universitetet i Linköping. 20 års anställning i Pharmacia Biotech nu Zytiva i olika roller som chef, konstruktör av instrument, projektledare, systemansvarig och utredare samt entreprenör inom IT området.

Sedan 1994 är jag egen företagare och tog med mig kunskaper om verktyg för att modellera databaser och analysera data i olika system. Bland mina kunder finns och har funnits stora och mindre företag, lärosäten, kommuner, sjukhus mfl. Några kunderna har jag fortfarande relationer till efter mer än 25 år. Antalet genomförda projekt är hundratals.

Numera är min verksamhet nedtrappad och fokuserad på Excel och SQL server. Jag har tagit fram en lösning där Excel tjänar som ett fönster mot databasen vilket kan förmedla data till och från Excel och databasen. Lösningen är mycket lämplig som ett rapporterings och budgetering/ prognosverktyg för ett företag som vill behålla Excel som huvudverktyg men utan att drabbas av en hårdlödd lösning i Excel.

Exempel på produkter/lösningar.

  1. SIE4 läsaren vilken läser innehållet i en SIE4 fil till tabeller i Excel. Är du intresserad skicka en SIE4 fil till mig som test och du får en Excelfil med innehållet tillbaka.
  2. SIE4 läsaren kombinerad med inläsning till SQL server. I detta fall kan filer från flera företag (organisationsnummer) och bokföringsår läsas in i tabeller i databasen.
  3. Ovanstående lösning kombinerad med saldering på kontogrupper och perioder där du styr vilka konton som skall ingå i konto-grupperna. Vid behov också transformering av konton för att jämka en kontoplan mellan olika företag.
  4. Ovanstående lösning med koppling till Excel för presentation av saldon per kontogrupp och möjlighet att lägga budget/prognoser. Du kan själv skapa formler och visualiseringar. Lösningen kan bestå av en eller flera flikar i ett eller flera Exceldokument.
  5. Ovanstående lösning kombinerat med Power BI för tex analys av utfall mot budget per kontogrupp med drill down till kontonivå.

Bifogat finns några dokument  som beskriver tekniken och exempel på vilka lösningar jag kan erbjuda.

SIE4läsaren

Rapportering_Budgetsystem

Enkelt_verktyg_för_rapportering_och_budgetering_i_Excel

Att_skapa_en_egen_kontoplan

Ett_datalager_baserat_på_Visma_SPCS

Att_analysera_utfall_och_budget_med_Power_BI_Desktop

Kontakt: Gösta Munktell, Gunsta Villaväg 15, 755 97 Uppsala, Mobil  0707-232400, E-post  gosta@munktelldata.com