Jag heter Gösta Munktell och är senior konsult med över 25 års erfarenhet som egen företagare.  Sedan 1994 är jag egen företagare och tog med mig kunskaper om verktyg för att modellera databaser och analysera data i olika system. Numera är min verksamhet fokuserad på Excel och SQL server. Jag har tagit fram en lösning där Excel tjänar som ett fönster mot databasen vilket kan förmedla data till och från Excel och databasen. Lösningen är mycket lämplig som ett rapporterings och budgetering/ prognosverktyg för ett företag som vill behålla Excel som huvudverktyg men utan att drabbas av en hårdlödd lösning i Excel. Under utveckling är flera verktyg som bygger på Python och Excel med REST API mot ekonomisystem.

Exempel på produkter/lösningar.

  1. SIE4 läsaren vilken läser innehållet i en SIE4 fil till tabeller i Excel. Läsaren klarar 6 koddelar förutom konto. I läsaren finns en BAS kontoplan och en kalender som anpassas till den inlästa SIE4 filen. Det är lätt att länka innehållet till Power BI Desktop. Är du intresserad bifogas en Power BI desktop fil med en resultat  och balansrapport i matrisform med drill down till transaktionsnivå installerad. Är du intresserad skicka en SIE4 fil till mig som test och du får en Excelfil med innehållet tillbaka. Priset är  3000 SEK plus moms för fri användning inom ditt företag/organisation.
  2. SIE4 läsaren kombinerad med inläsning till SQL server. I detta fall kan filer från flera företag (organisationsnummer) och bokföringsår läsas in i tabeller i databasen.
  3. Ovanstående lösning kombinerad med saldering på kontogrupper och perioder där du styr vilka konton som skall ingå i konto-grupperna. Vid behov också transformering av konton för att jämka en kontoplan mellan olika företag.
  4. Ovanstående lösning med koppling till Excel för presentation av saldon per kontogrupp och möjlighet att lägga budget/prognoser. Du kan själv skapa formler och visualiseringar. Lösningen kan bestå av en eller flera flikar i ett eller flera Exceldokument.
  5. Ovanstående lösning kombinerat med Power BI för tex analys av utfall mot budget per kontogrupp med drill down till kontonivå.

Bifogat finns några dokument  som beskriver tekniken och exempel på vilka lösningar jag kan erbjuda.

SIE4läsaren

Rapport_budgetsystem_2022-03-31

Enkelt_verktyg_för_rapportering_och_budgetering_i_Excel

Att_skapa_en_egen_kontoplan

Ett_datalager_baserat_på_Visma_SPCS

Att_analysera_utfall_och_budget_med_Power_BI_Desktop

Kontakt: Gösta Munktell, Gunsta Villaväg 15, 741 52 Uppsala, Mobil  0707-232400, E-post  gosta@munktelldata.com