Munktell IT-konsult AB

Om mig

Jag är född 1944 med grundexamen civilingenjör E-linjen CTH. Forskarutbildning vid Linköpings universitet (systemteknik med inriktning medicin bildbehandling).

Som kuriosa kan jag nämna att jag har ett numera utgånget patent på en metod att mäta rörligheten på spermier.

Anställd 20 år inom området bioteknik Pharmacia Uppsala i olika roller (ofta samtidigt) som projektledare, konstruktör, chef, intraprenör. Under dom sista åren som anställd arbetade jag helt med olika former av IT-stöd vilket också ledde till att jag 1994 sade upp mig för att starta eget.

© 2008 Munktell IT-konsult AB, 018-363150, 0707-232400, gosta@munktelldata.com