Munktell IT-konsult AB

kunder

Mina kunder finns såväl inom offentlig som privat sektor.

Exempel på kunder:

Uppsala universitet, Malmö stad, Menigo Foodservive AB, E-CO Energi AS, Jag är numera senior vilket innebär att flertalet äldre kunder är avvecklade men jag kan om så önskas ge exempel på fler kundfall.

Exempel på kundfall och andra skrifter:

© 2013 Munktell IT-KONSULT AB, 018-363150, 0707-232400, gosta@munktelldata.com